Các sản phẩm được gắn thẻ 'sàn nhựa dày đẹp'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trưng bày trên một trang

Sàn nhựa giả gỗ 101

Sàn nhựa giả gỗ. Mỗi tấm có kích thước 91,5x15.2cm, dày 2mm. 7 tấm dán được 1m2 sàn. Có keo sẵn, thi công lột dán dễ dàng.
17.000 đ

Sàn nhựa giả gỗ 102

Sàn nhựa giả gỗ. Mỗi tấm có kích thước 91,5x15.2cm, dày 2mm. 7 tấm dán được 1m2 sàn. Có keo sẵn, thi công lột dán dễ dàng.
17.000 đ