Giấy Khổ 0.45m

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trưng bày trên một trang

Giấy dán tường vàng trơn

Kích thước: 0.45x10m (4.5m vuông) / cuộn
120.000 đ

Giấy dán tường vũ trụ xanh

Kích thước: 0.45x10m (4.5m vuông) / cuộn
120.000 đ

Giấy dán tường xám trơn

Kích thước: 0.45x10m (4.5m vuông) / cuộn
120.000 đ

Giấy dán tường xanh dọc

Kích thước: 0.45x10m (4.5m vuông) / cuộn
120.000 đ

Giấy dán tường xanh trơn

Kích thước: 0.45x10m (4.5m vuông) / cuộn
120.000 đ

Giấy dán tường xoắn trắng

Kích thước: 0.45x10m (4.5m vuông) / cuộn
120.000 đ