Giấy dán tường gạch đỏ

Kích thước: 0.45x10m (4.5m vuông) / cuộn
120.000,00 ₫
Giá khuyến mãi: 79.000,00 ₫