Giấy dán kính

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trưng bày trên một trang

Giấy dán kính mờ

Giấy dán kính mờ, hay còn gọi là decal dán kính mờ. Quy cách sản phẩm: Khổ giấy rộng 1.2m, 1 cuộn dài 45m. Giá bán được tính theo giá bán lẻ 1m dài. Giấy có keo sẵn, thi công dễ dàng.
45.000,00 ₫

Giấy dán kính bầu trời

Giấy dán kính bầu trời, hay còn gọi là decal dán kính. Quy cách sản phẩm: Khổ giấy rộng 0.9m, 1 cuộn dài 45m. Giá bán được tính theo giá bán lẻ 1m dài. Giấy có keo sẵn, thi công dễ dàng.
35.000,00 ₫

Giấy dán kính cánh hoa bay trắng hồng

Giấy dán kính cánh hoa bay trắng hồng, hay còn gọi là decal dán kính. Quy cách sản phẩm: Khổ giấy rộng 0.9m, 1 cuộn dài 45m. Giá bán được tính theo giá bán lẻ 1m dài. Giấy có keo sẵn, thi công dễ dàng.
35.000,00 ₫

Giấy dán kính cây trúc

Giấy dán kính cây trúc, hay còn gọi là decal dán kính. Quy cách sản phẩm: Khổ giấy rộng 0.9m, 1 cuộn dài 45m. Giá bán được tính theo giá bán lẻ 1m dài. Giấy có keo sẵn, thi công dễ dàng.
35.000,00 ₫

Giấy dán kính hoa văn cổ điển mờ

Giấy dán kính hoa văn cổ điển mờ, hay còn gọi là decal dán kính. Quy cách sản phẩm: Khổ giấy rộng 0.9m, 1 cuộn dài 45m. Giá bán được tính theo giá bán lẻ 1m dài. Giấy có keo sẵn, thi công dễ dàng.
35.000,00 ₫

Giấy dán kính hoa văn khảm gạch đá

Giấy dán kính hoa văn khảm gạch đá mờ, hay còn gọi là decal dán kính. Quy cách sản phẩm: Khổ giấy rộng 0.9m, 1 cuộn dài 45m. Giá bán được tính theo giá bán lẻ 1m dài. Giấy có keo sẵn, thi công dễ dàng.
35.000,00 ₫

Giấy dán kính hoa văn trắng mờ

Giấy dán kính hoa văn trắng mờ, hay còn gọi là decal dán kính. Quy cách sản phẩm: Khổ giấy rộng 0.9m, 1 cuộn dài 45m. Giá bán được tính theo giá bán lẻ 1m dài. Giấy có keo sẵn, thi công dễ dàng.
35.000,00 ₫

Giấy dán kính lá mùa thu

Giấy dán kính lá mùa thu, hay còn gọi là decal dán kính. Quy cách sản phẩm: Khổ giấy rộng 0.9m, 1 cuộn dài 45m. Giá bán được tính theo giá bán lẻ 1m dài. Giấy có keo sẵn, thi công dễ dàng.
35.000,00 ₫

Giấy dán kính mờ ô vuông xanh

Giấy dán kính mờ ô vuông xanh, hay còn gọi là decal dán kính. Quy cách sản phẩm: Khổ giấy rộng 0.9m, 1 cuộn dài 45m. Giá bán được tính theo giá bán lẻ 1m dài. Giấy có keo sẵn, thi công dễ dàng.
35.000,00 ₫

Giấy dán kính sọc trắng

Giấy dán kính sọc dọc trắng, hay còn gọi là decal dán kính. Quy cách sản phẩm: Khổ giấy rộng 0.9m, 1 cuộn dài 45m. Giá bán được tính theo giá bán lẻ 1m dài. Giấy có keo sẵn, thi công dễ dàng.
35.000,00 ₫